Dr. Vernon Coleman, dokter van 1970, waarbij hij werkzaam was als huisarts., maar kwam daarbij in conflict met het Engelse Ministerie van Volksgezondheid en sociale zekerheid, omdat hij geen diagnoses wilde bevestigen, die het vertrouwen van de patient zouden kunnen schaden. Dr. Vernon Coleman heeft in 2016 afstand gedaan van zijn medische licensie, omdat hij zich niet meer kan verenigen met deze werkwijze.

Hi is nu criticus van het huidige medische systeem, welke bij de huidige maatregelen ook zijn vraagtekens zijn. Hiernaast de video met zeer belangrijke informatie, met ondermeer de mogeljike gevolgen wanneer u zich laat vaccineren.

=======================================================

Diverse belanghebbenden hebben zich bij het kantoor gemeld van Open Legal Advocaten in Eindhoven.

Hierin vind u de informatie, die u duidelijkheid geeft over de PCR-test, en de werking hiervan. Een niet onbelangrijk gegeven, daar het huidige beleid gestoeld is op het aantal besmettingen, die door deze test worden weergegeven.

Wanneer u hiernaast op het document klikt kunt u direct het document in PDF inzien, met alle informatie.

=======================================================


Aangetekend schrijven inzake PCR-test
Wanneer u op deze afbeelding klikt gaat u naar het document

De Cursus Pandemie Marketing
met Marc van Ranst

Je gelooft je oren en ogen niet als je dit ziet. Er wordt door de Viroloog van België, Marc van Ranst, haarfijn uit de doeken gedaan, hoe een pandemie wordt gecreëerd.

Hier legt hij exact het stappenplan uit hoe dat in zijn werk gaat. Het eerste idee kent iedereen nog; de Mexicaanse griep…

=======================================================

Pierre Capel Emeritus Hoogleraar, die de wetenschap een warm hart toedraagt en zijn kennis voor een breed publiek toegankelijk wil maken, geef in de video hiernaast zijn visie over het virus. Hij verteld op duidelijke wijze wat de gevaren zijn, en waar we rekening mee moeten houden.

=======================================================

Inspectie pakt huisartsen aan vanwege coronapillen

De bericht geving uit de krant, geeft aan dat huisartsen coronapatiënten medicijnen voorschrijven, waarvan de werking niet is bewezen. De inspectie Gezondheidszorg en jeugd waarschuwt voor gevaarlijke bijwerkingen. Een arts ontvangt een patiënt met een klacht, hij doet onderzoek, en naar aanleiding van de klacht, geeft hij daarvoor een medicijn. Met zijn kennis, kent hij de werking van het medicijn, en kan hij beoordelen of dit zijn patiënt voldoende kan ondersteunen in het genezingsproces van de patiënt. Op welke basis, kan een inspectiedienst bepalen of het middel, onjuist is voorgeschreven, en hoe weten zij, of het daadwerkelijk het door hun gevreesde virus is. Wellicht een op het virus gelijkend ziektebeeld, maar slechts een bacteriële infectie… Lees verder=======================================================

Ook als u het hier niet mee eens bent, ontvang ik graag bericht van u!
Deze ontvang ik graag via het e-mail adres info@rdom.nl
Dit is het onderdeel van de organisatie Paul van Mackelenbergh
belast met de verwerking van marktonderzoek, en analyse in deze.

We zijn allen op zoek naar een oplossing in deze en dat kan alleen als wij begrijpen wat ons drijft, en hoe wij ons doel kunnen bereiken. Samen gaat dat beter…

 =====================================================

Call Now Button